Do exekučního řádu konečně přichází řád

So 31.října 2015

Pryč snad již budou doby, kdy se někteří exekutoři chovali jako svrchovaní páni a po jejich návštěvě zbyly dlužníkům jen oči pro pláč. Aniž bych věřitelům brala právo na jejich pohledávky a schvalovala záměrné vyhýbání se placení dluhů, donedávna měl exekutorský řád značné mezery, kvůli kterým přišli zcela o vše mnohdy i lidé, kteří dluhy nezavinili, nebo kteří se do nich dostali nešťastnou souhrou okolností.
 
Ačkoliv ne vše se podařilo vyřešit, přece jen se již blýská na lepší časy. Již před časem vzešla v platnost úprava exekutorského řádu, díky které již nebude možné prodat nemovitost dlužníka, pokud jeho dluh nepřesáhne třicet tisíc. Což je podle mě naprosto v pořádku, protože existuje více způsobů, jak peníze z dlužníka vymoci a prodej střechy nad hlavou by měla být až poslední možnost. Smyslem vymáhání dluhu by z pohledu státu nemělo být produkování lidí, kteří se dostanou až na samé dno. Mnohdy jde o dlužníky, kteří si jinak v životě nevedou špatně, a zabavení veškerého majetku kvůli například třicetitisícovému dluhu může roztočit spirálu jeho dalšího zadlužování, která jej může vyřadit mimo společnost. Navíc takový krok vnímám rovněž jako ochranu před lichváři, kteří si na nemovitosti mnohdy brousili zuby již při samotném poskytování „půjčky“ a nekalými způsoby a neadekvátním vymáháním přišli levně k domům či bytům. Výjimkou z tohoto pravidla jsou dluhy z výživného či trestné činnosti – v takových případech je možné i nadále prodat nemovitost, v níž má dlužník trvalé bydliště, i kvůli dluhu nedosahujícímu třicet tisíc korun.
 
Rovněž bylo zavedeno povinné pořizování videozáznamu provádění exekuce. Ten přinese výhody oběma stranám. Exekutoři si budou dávat pozor na své chování k dlužníkům a ti slušní naopak budou mít důkaz při případné stížnosti, že jednali zcela v rámci svých kompetencí. Proti konci zabavování domácích mazlíčků snad nikdo nemůže nic namítat a v pořádku je rovněž, že se rozšířil seznam věcí, jež jsou nezabavitelné.
 
Podstatnou novinkou, která ochrání zejména toho z manželské dvojice, kdo dluhy nezavinil, je fakt, že již není možné strhávat srážky ze mzdy nezadluženému z manželů a pokud jde o jeho účet, pak zde mu exekutor může zabavit pouze polovinu jeho částky na účtu. I když je možné si říct, že to bude zneužíváno dlužníkem, který na účet partnera převede své peníze, většinou to od zahájení exekuce nemůže stihnout, to už budou jeho finance zabaveny. A nestane se tak, že druhý z manželů zůstane například i s dětmi zcela bez prostředků. Vítám to zejména proto, že může nastat situace, kdy jeden z manželů je gambler a ten druhý, byť by chtěl, s tím prostě nic neudělá.
 
Dalším krokem, který by v budoucnu mohl přispět ke spravedlivějšímu a umírněnějšímu provádění exekucí, je takzvaná teritoriální příslušnost, o kterou se zasazuje ministr pro lidská práva. V praxi by znamenala, že exekuce by vykonávaly místně příslušné exekutorské úřady v místě bydliště dlužníka. Tím by se zamezilo obchodování s lukrativními exekucemi, vymizel by korupční potenciál. Exekutoři by neměli být podnikatelé, kteří si navzájem konkurují, ale zástupci soudů, kteří vykonávají a šetří práva obou stran, jak věřitelů, tak dlužníků. Ostatně soudce si také nemůžeme vybírat…
 
Věřím, že tyto a další postupné kroky povedou k ochraně věřitele, který se do nepříznivé situace dostal třeba ne vlastním nedopatřením. Vždyť i dlužníci jsou lidmi, kteří mají svá práva a mají právo na spravedlivé zacházení. Uvědomme si, že exekucemi jsou mnohdy postižení lidé (i když netvrdím, že mezi nimi nejsou i nepoctivci, kteří se placení záměrně vyhýbají), kteří třeba kvůli nemoci přišli o zaměstnání, rodiče samoživitelé, kterým bývalý partner neplatí výživné a podobně. 
 
 
 
 
Mgr. Lenka Kadlecová – předsedkyně KVV, náměstkyně hejtmana LK pro resort sociálních věcí

Blogy