Hledá se příčina nedostatkuzdravotníků

V současné době se Česká republika potýká s problémem nedostatku zdravotních sester a lékařů.

Nejedná se o celoplošný problém, existují však regiony, kde tato situace začíná podrážet nohy některým medicínským oborům. To má ve svém důsledku špatný dopad na stabilní chod nemocnic a lékařskou péči vůbec.

V Libereckém kraji chybí například internisté a zdravotní sestry na jednotkách intenzivní péče. Přestože zveřejňované statistické údaje jednotlivých nemocnic mohou vykazovat, že je vše v pořádku, tak v reálné praxi je situace úplně jiná.

Jedním z „oříšků“, který je potřeba rozlousknout je „papírový“ počet zaměstnanců ve zdravotnických zařízeních. Současná platná vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 99/2012 stanovuje minimální personální zabezpečení.  Na jejím základě ředitelé nemocnic často obsazují svoje týmy a snaží se tak ušetřit finanční prostředky. Původní smysl vyhlášky však byl v tom, že měl definovat minimální požadavky počtu pracovníků tak, aby existoval nepodkročitelný personální stav. Skutečnost je taková, že v řadě nemocničních oddělení pacientů přibývá, zrychluje se jejich obrat, významně stoupá náročnost péče a zodpovědnost, enormně narostla administrativa, což všechno dohromady vyžaduje mimořádné pracovní nasazení. V takovýchto podmínkách je minimální stav personálního obsazení dlouhodobě neudržitelný. V dlouhodobějším časovém horizontu se tato situace projevuje chronickým stresem zaměstnanců, unaveností, přepracovaností nebo vyhořením a pak se nelze divit, že si řada z nich hledá méně náročnou práci v jiných oborech.

Dalším problémem je současné platové ohodnocení zdravotnických pracovníků, které neodpovídá náročnosti vykonávané práce a projevuje se v některých zdravotnických segmentech velmi nepříznivě. Citelně chybí potřebný zdravotnický personál, což sebou přináší požadavky na přesčasovou práci, o které se příliš nemluví a začarovaný kruh se uzavírá.

Jediná cesta jak zabránit hrozícímu kolapsu je nutnost navýšení mezd, aby se tato nepříznivá situace nezhoršovala odchodem dalších lidí z oboru.

Rovněž je velmi důležité rychlenarovnat rozpor, který vzniká mezi minimálními požadavky na počet zdravotníků podle platné vyhlášky a skutečností. Zvýšení počtu zdravotníků s ohledem na náročnost péče bude mít pozitivní dopad na stabilitu zdravotnického personálu. Pracovní podmínky se stanou dlouhodobě snesitelnější a zodpovědná práce bude přinášet uspokojení.

Jsem přesvědčen, že dnes je nejvyšší čas, aby si management jednotlivých zařízení zmapoval skutečnou situaci a náladu mezi zdravotnickými pracovníky. Rozhodovat od „zeleného“ stolu bez znalosti věci a dlouhodobě podceňovat nebo zamlčovat personální problémy může jednoho dne skončit tím, že nebude mít kdo ošetřovat nemocné pacienty.

 

MUDr. Jan Mečl

Blogy