Jednorázový příspěvek k důchodům se v Libereckém kraji týká sta tisíc seniorů

Pá 6.listopadu 2015

Zhruba sto tisíc seniorů, kteří v Libereckém kraji pobírají starobní důchod, se mohou těšit na jeho únorovou výplatu. Vláda České republiky rozhodla, že jim vyplatí jednorázový příspěvek ve výši 900 korun.
 
V této částce to přepočteno na jednotlivé měsíce v roce znamená společně s průměrnou valorizací navýšení o 115 korun, což je výrazně více, než na kolik by měli nárok vyplývající jen ze zákonné valorizace, která se určuje na základě údajů z Českého statistického úřadu. To by si polepšili jen o 40 korun měsíčně. Navíc 900 korun nemusí být konečná částka. Ministerstvo práce a sociálních věcí chce ještě jednat o zvýšení jednorázového příspěvku o další stokorunu.
 
Do budoucna svítá naděje seniorům na jiný způsob navyšování jejich příjmů. I pro letošní rok by se podle zákonného rámce výpočtu valorizace zvedly starobní důchody v průměru jen o 45 korun, nakonec dostali přidáno v průměru o dvě stě korun na měsíc více. Ovšem až na základě zdlouhavého legislativního procesu přes Poslaneckou sněmovnu.
 
 Tomu by se do budoucna ráda ministryně práce a sociálních věcí vyhnula a její ministerstvo bude navrhovat možnosti, jak do zákona o důchodovém pojištění doplnit zmocnění pro vládu, aby mohla valorizaci navýšit operativně v případě, že by vyšla opět v zanedbatelných a nic neřešících částkách. 
 
 
 
Mgr. Lenka Kadlecová – předsedkyně KVV ČSSD Libereckého kraje, náměstkyně hejtmana LK pro resort sociálních věcí

Blogy