Když budete mít štěstí,i z vašeho soukromého pozemku se stane veřejná zeleň

Pá 8.dubna 2016

Město Liberec má podle plánů vládnoucí koalice v budoucnu pohltit zelená tsunami. Nejdřív vznikne studie sídelní zeleně, která zmapuje soubor přírodních ploch v Liberci. Později má být na jejím základě město skrz naskrz proťato vyznačenými zelenými pásy, jimiž se lidé budou moci brouzdat trávou z jednoho konce města na druhý, aniž by se jim do cesty někde postavilo auto či jiný rušivý element. Studie má zahrnout soubor ploch, které budou mít funkci městské a tedy veřejně přístupné zeleně. Měly by sloužit občanům k oddechu a relaxaci. Ať se to líbí majitelům zahrádek a dalších parcel nebo ne, studie zahrne do sídelní zeleně i plochy v soukromém vlastnictví.
 
Znamená to snad, že se soukromé zahrady promění ve veřejné plochy zeleně? Nehrozí, že by ke komukoli na jeho pozemek mohli přijít cizí lidé a udělat si zde piknik? Budou si moci majitelé své zelené plochy oplotit? Na to jsme se během březnového zasedání zastupitelů ptali vedení města. Z dostupných materiálů totiž vyplývá, že by majitelé pozemků měli být na pozoru, protože se s jejich soukromými plochami bude zacházet jako s veřejnými. Zajímalo nás rovněž, jestli svůj pozemek, který bude zahrnut do sídelní zeleně, bude majitel vůbec moci prodat. Nebo na něj město uvalí věcné břemeno?
 
Náměstkyně primátora K. Hrbková připustila, že studie nerozlišuje soukromé a obecní vlastnictví. Vše, co bude odpovídat daným parametrům, bude prohlášeno za sídelní zeleň. Zásah do soukromého vlastnictví ale odmítla. Prohlásila, že při samotné realizaci nebude možné zacházet se soukromými pozemky jako s veřejnými. Nebude možné pásy zeleně budovat bez souhlasu vlastníka i na soukromých parcelách. Pak je mi trochu záhadou, čemu poslouží daná studie, když ji nikdo nebude moci přenést do praxe. Celý záměr budí dojem, že vedení města pouští Liberci žilou opět zbytečně, vždyť na studii město přispěje stovkami tisíc korun ze svého rozpočtu.
 
Milí Liberečané, ujištění náměstkyně Hrbkové si zapamatujte. Možná se vám její odpovědi, uchované na záznamu z jednání zastupitelů, budou jednou hodit. Můžete je použít na svou obranu v okamžiku, až se začnou slova vedení města v otázce sídelní zeleně rozcházet s jejich činy.
 
Mgr. Martina Rosenbergová

Blogy