KVV vyhlásil korespondenční hlasování o konečné podobě kandidátky do PS

Usnesení 77/04/17
KVV ČSSD Liberecko vyhlašuje dle §3 Řádu korespondenčního hlasování dle §10, odst. 1) pís. a) Řádu
přípravy na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky korespondenční hlasování

Hlasováno (pro – proti – zdržel se): 9 – 0 – 1
> schváleno <

Blogy