Liberecký kraj rozdělí další peníze sociálním službám

Pá 24.června 2016

Přidělení částky ve výši 13 248 000,–Kč organizacím, které provozují sociální služby, schválili v úterý 21. června na svém zasedání zastupitelé Libereckého kraje. Dotaci na dofinancování sociálních služeb pro letošní rok obdržel Liberecký kraj od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.
 
 
Peníze kraj rozdělí celkem mezi 74 sociálních služeb. Z tohoto počtu provozují 21 služeb příspěvkové organizace Libereckého kraje a 53 služeb jsou služby ostatních subjektů v kraji. „Finanční částka bude poskytnuta na částečné krytí nákladů na platy, mzdy a jejich navýšení v sociálních službách. Přednost při rozdělování dotace dostaly ty služby, kterým z finančních důvodů hrozilo ohrožení nebo dokonce ukončení činnosti. Krom tohoto kritéria jsme přihlédli ke stanoveným prioritám pro dotační řízení Libereckého kraje pro rok 2016,“ vysvětlila náměstkyně hejtmana Libereckého kraje Lenka Kadlecová.
 
 
Podle těchto pravidel se dofinancování dočkají organizace, které se starají o osoby s neurodegenerativními poruchami, s kombinovanými vadami a poruchami autistického spektra, s duševním onemocněním a o lidi s psychiatrickou diagnózou. Podpora jde na vyšší odborné personální zajištění v sociálních službách a dále například na terénní a ambulantní služby sociální péče, které umožňují jejich klientům žít v jejich přirozeném prostředí.
 
 
 
Zdroj: KÚ LK

Blogy