Limit na doplatky na léky by se mohl snížit

Výrazné snížení stropů na doplatky na léky chce zavést ministerstvo zdravotnictví. A to pro skupiny pacientů, kteří nejsou výdělečně činní, konkrétně pro seniory a děti do osmnácti let. U seniorů by se pak maximální výše, kolik za rok za léky zaplatí, rozdělovala podle dosaženého věku.

V současné době si platí obě jmenované skupiny ročně léky až do výše 2.500 korun. I tak je to polovina oproti běžnému limitu, nicméně ministr zdravotnictví trvá na dalším snížení. A já s ním souhlasím. Právě senioři a děti bývají nejvíce nemocní, a přitom mívají nejmenší příjmy, děti samozřejmě žádné, za ně to platí rodiče. A výchova dětí je obecně poměrně nákladnou záležitostí a snížení stropů by rodičům mohlo výrazně pomoci.

Během několika týdnů by s návrh příslušné novely měl dostat na stůl Legislativní rady vlády. U dětí do osmnácti let a seniorů mezi 65 a 70 lety by se roční limit měl snížit na 1.000 korun, u seniorů starších 70 let pak na 500 korun.
Jde o částky, které v souhrnu během jednoho roku zaplatí pacienti na doplatcích za léky, na rozdílech v cenách léků a tím, co proplácí zdravotní pojišťovny. Pacienti si stropy nemusí hlídat, to za ně dělají zdravotní pojišťovny, přičemž praxe je taková, že částku po dosažení limitu automaticky vracejí do šedesáti kalendářních dnů po konci kalendářního čtvrtletí, ve kterém bylo stropu dosaženo.

 

zdroj: www.lenkakadlecova.cz

Blogy