Na sociální služby poputuje organizacím dalších téměř 11 milionů korun

Rada LK odsouhlasila v úterý 6. září přidělení další dotace organizacím, působícím v sociálních službách v Libereckém kraji. Jejich hospodaření posílí pro letošní rok finanční prostředky od Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky ve výši 10.852.000 Kč. Rozdělení peněz by měli ještě potvrdit v září krajští zastupitelé. Dotaci dostanou organizace ještě tento rok.
 
Letos Liberecký kraj obdržel dohromady žádosti od 112 poskytovatelů sociálních služeb na financování 226 služeb. Finanční prostředky, určené na dofinancování sociálních služeb, budou rozděleny mezi 45 služeb. Třináct z nich jsou služby příspěvkových organizací sociálního resortu Libereckého kraje.
 
„Přednost dostaly ty služby, které jsme nepodpořili v předchozí červnové první vlně dofinancování,“ vysvětlila náměstkyně hejtmana pro sociální resort Lenka Kadlecová. „Dotace bude poskytnuta na platy pracovníků v sociálních službách a jejich navýšení s tím, že především půjde k těm, kteří se věnují přímo klientům. To jsou například sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách, kteří pečují o přestárlé nebo zdravotně postižené v domovech, denních stacionářích nebo v terénu, to znamená u nich doma. Nebo jde o pracovníky, kteří zajišťují osobní asistenci, pečovatelskou službu či odlehčovací služby,“ doplnila Kadlecová.
 
Požadavky všech poskytovatelů sociálních služeb na celý tento kalendářní rok dosahují v souhrnu částky přes 447 milionů korun. Ze státního rozpočtu získaly organizace prostřednictvím Libereckého kraje sumu 368 milionů korun. Zbytek financí získávají poskytovatelé od dalších sponzorů a dárců, včetně Libereckého kraje a jednotlivých obcí, v níž daná sociální služba působí.
 
„O peníze na dofinancování sociálních služeb žádaly ministerstvo všechny kraje. Jak populace stárne, zdravotní stav starších lidí se zhoršuje. Přibývá seniorů, kteří potřebují odbornou péči. Proto rok od roku náklady na sociální služby rostou,“ dodala náměstkyně Lenka Kadlecová.
 
 
 
Zdroj: KÚ LK

Blogy