Nešetřete nás, vyzvali v Jablonci Valachová s Dientsbierem

Kateřina Valachová a Jiří Dientsbier odpovídali na zvídavé otázky jabloneckých seniorů. Oba ministry zástupci Jablonečanů rozhodně nešetřili, na přetřes přišly hlavně výše důchodů a jejich výpočet, ale i chování dětí k učitelům. 

Žhavé odpoledne a ještě žhavější debata čekaly na sociálně demokratické ministry, Kateřinu Valachovou a Jiřího Dientsbiera, ve Spolkovém domě v Jablonci nad Nisou, kam přijeli na besedu s Klubem seniorů. Jejího moderování se ujal jablonecký náměstek pro oblast humanitní a sociální Pavel Svoboda.

Jiří Dienstbier, ministr bez portfeje, který má na starosti lidská práva a rovné příležitosti, a předseda Legislativní rady vlády, nejprve konstatoval, že každé setkání s veřejností je zajímavé. Poté shrnul, jak se sociálním demokratům daří plnit volební sliby. Připomněl zastropování výše věku odchodu do důchodu na 65 let, navyšování důchodů od ledna 2017 o 200 Kč a od téhož data také zvýšení minimální mzdy na 11 000 korun. „Podařilo se nám vyjednat zvýšení platů pro lékaře a sestry i pro učitele. Zvyšováním minimální mzdy, která by se měla rovnat 40 % průměrného platu, tlačíme i na soukromý sektor. Zatím patříme k zemím, kde lidé pobírají jedny z nejnižších platů v porovnání s ostatními státy Evropské unie,“ uvedl ministr.
 
Kateřina Valachová, ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, konstatovala, že podporuje univerzity III. věku. „I tady v Jablonci bych chtěla slíbit jejich rozvoj prostřednictvím středních škol. Podporujeme však i účast na seniorské olympiádě Vysegrádské čtyřky. Nejvíce otázek však čekám na školství, sem s nimi,“ vyzvala přítomné.
 
Hovořilo se o odnímání olympijských medailí i vysokoškolských titulů, o stále více se vytrácejícím respektu k učitelům, o zákonných možnostech vyloučení dítěte-agresora z výuky či školy. A poté se otevřelo velké téma důchodů – jejich výpočet, dorovnání výše důchodů vypočítaných před a po roce 1996, zrušené pohřebné i práva seniorů na různé příspěvky. „Už víme, že například na příspěvek na bydlení má nárok zhruba 80 % současných důchodců. Drtivá většina z nich si však o něj na úřadě práce nepožádá, protože se jim to zdá nedůstojné. To ale není ostuda, vy na to máte právo,“ vysvětloval Jiří Dientsbier a zároveň vyvrátil mýtus o vypočítávání důchodů z průměrných platů těm, kteří nikdy nepracovali. „Pokud neodpracujete 35 let, pak nemáte na důchod právo. Takoví lidé získávají jen různé dávky hmotné nouze, ale ty jsou daleko nižší než přiznaný důchod,“ opravil informace ministr.
 
Z Jablonce si pak ministři odvezli podnět na vytvoření jednoduché brožury, která by srozumitelným jazykem bez právního názvosloví shrnula vše, na co má současný důchodce právo i jak a kde se svého práva dožadovat. 
 
 
 
Mgr.Pavel Svoboda, kandidát na hejtmana Libereckého kraje 

Blogy