Nový zákon o podpoře sportu schválen. Splnili jsme další bod volebního programu

Pá 22.dubna 2016

Poslanci na páteční schůzi schválili ve třetím čtení vládní novelu zákona o podpoře sportu. Změna má za cíl zvýšit transparentnost poskytování podpory sportu z veřejných prostředků. Podstatným prvkem navrhované právní úpravy je strategické řízení podpory sportu, jak na celostátní, tak i na úrovni samospráv. „Naplňujeme volební program ČSSD, v němž jsme se zavázali, že připravíme nový zákon o podpoře sportu. Pro sociální demokracii jde o jednu z priorit,“ zdůraznil Pavel Ploc, místopředseda Podvýboru pro mládež a sport sněmovního školského výboru.

Novelou zákona se zřizuje také rejstřík sportovních organizací, který bude sloužit jako zdroj objektivních informací pro nastavení efektivních politik státní podpory v oblasti sportu. „V rámci projednávání novely zákona jsem předložil pozměňovací návrh, kterým upřesňuji okruh organizací, jež mají povinnost zapsat se a zapisovat údaje v rejstříku. Půjde výlučně o ty organizace, které žádají o podporu ze státního rozpočtu. Pro zvýšení přehledu navrhuji doplnit evidenci o rejstřík sportovní infrastruktury,“ vysvětlil Pavel Ploc.

Již díky schválenému poslaneckému návrhu Markéty Wernerové jde ze státního rozpočtu letos o 250 milionů korun více na obnovu materiálně technické základny sportovních organizací. „Na úrovni vládní koalice došlo na návrh paní ministryně Valachové ke shodě při navýšení rozpočtu na sport o dalších 500 milionů. Letos sport od státu dostává 3,7 miliardy korun, od příštího roku to má být 6 miliard korun,“ uvedl Pavel Ploc.

Sociální demokracie preferuje podporu sportu dětí a mládeže. Jednou z vlajkových lodí dotačních titulů je program „Organizace sportu ve sportovních klubech a tělovýchovných jednotách,“ v němž se rozdělují peníze přímo jednotlivým sportovním klubům.
 
Zdroj: tisková zpráva ČSSD

Blogy