Odborníci se radili, jak udržet nízkou nezaměstnanost i po další průmyslové revoluci

Zástupci Libereckého kraje, odborů, Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, Úřadu práce ČR, zaměstnavatelů a dalších institucí se sešli ve čtvrtek 4. května v Liberci nad situací na současném i budoucím trhu práce. Liberecký kraj zastupoval hejtman Martin Půta a náměstek hejtmana LK pro sociální oblast Pavel Svoboda.
 
Pakt zaměstnanosti je strategickým partnerstvím mezi institucemi, které mají možnost ovlivnit nabídku volných pracovních míst. Diskutující se shodli na tom, že Česká republika má sice nejnižší míru nezaměstnanosti z celé Evropské unie, ale příznivá situace nemusí trvat další roky. Zemětřesení na trhu práce nejspíš přinese 4. průmyslová revoluce.

„Je potřeba se připravit na příchod nových technologií, které zasáhnou do všech oborů. Mnohé profese, například ve výrobě, budou plně automatizované. Nebudou je vykonávat lidé, jak je tomu dnes. Díky digitalizaci část pracovních míst zanikne. Budou ale vznikat i místa nová. To je hlavní téma, o němž jsme diskutovali. Nevíme sice, kdy čtvrtá průmyslová revoluce nastane, musíme ale s ní počítat a pokusit se zabránit tomu, aby se tisíce lidí ocitly bez práce,“ uvedl náměstek Pavel Svoboda.

Tento rok trvale klesá i dlouhodobá nezaměstnanost. Práci nyní nacházejí i ti, kteří ji dříve sehnat nemohli. Pakty zaměstnanosti mají pomoci situaci na regionálních trzích práce zlepšit. „Pakty zaměstnanosti vytvářejí podmínky pro to, aby se zlepšovala situace na trhu práce v jednotlivých regionech. Jde tedy o to, aby zaměstnavatelé neměli problém s hledáním zaměstnanců a aby všichni ti, co chtějí pracovat, měli tu možnost,“ uvedla ministryně Michaela Marksová.

Pro ministerstvo práce jsou pakty zaměstnanosti především komunikační platformou, jejímž cílem je ovlivnit vývoj regionálních trhů práce a vzájemně sdílet informace a zkušenosti. Pakty působí v každém kraji a instituce, zde sdružené, se scházejí pravidelně.

„Čtvrtá průmyslová revoluce s sebou přináší určité hrozby, ale také řadu pozitiv a výzev, na které je třeba rychle reagovat. Náš resort proto zpracoval studii Iniciativa Práce 4.0 a Akční plán Práce 4.0, který navrhuje opatření, spojená s očekávanými dopady digitalizace na oblast zaměstnanosti,“ doplnila ministryně Marksová.
Zdroj text a foto se svolením: www.svoboda-pavel.cz

Blogy