Okresní výkonný výbor ČSSD Liberec

Út 15.března 2016

Dne 24. února 2016 proběhla v okresní organizaci ČSSD Liberec  Okresní konference. Důvodem toho, že po 2,5 měsících od poslední Okresní konference se konala konference znovu bylo konání přeregistrace členské základny v okrese na základě rozhodnutí Předsednictva ČSSD.

Únorová Okresní konference potvrdila volbu vedení okresní organizace vzešelé na konferenci 9.12.2015. Okresní výkonný výbor tvoří 8 členů a předseda, má dále zvoleny tři místopředsedy. Na konferenci byl rovněž potvrzen mandát Okresní kontrolní komise, kterou tvoří předsedkyně a dva členové.

Hlavními úkoly nového vedení okresní organizace ČSSD v Liberci bude zejména aktivizace členské základny. V některých obcích okresu, kde měla ČSSD v minulosti místní organizace některé zanikly, jiným klesl počet členů pod5 aje třeba členskou základnu doplnit. V letošním roce pak proběhnou volby do krajských zastupitelstev a v Liberci se také budou konat volby do Senátu Parlamentu České republiky. Zde bude úkol pro okresní organizaci Liberec, aktivně se zapojit do  předvolebního boje a přispět tak k dobrému výsledku ČSSD. Koncem letošního roku také proběhnou přípravné práce pro  sjezd ČSSD, který proběhne na jaře 2017 v Brně. Proto na místních organizací bude probíhat diskuze k dalšímu směřování ČSSD.
 
Práce je před námi mnoho. Věřím, že  členové okresní organizace ČSSD Liberec jí zvládnou. Já na jejich aktivní pomoc spoléhám. Jsme stranou s nejdelší historií na politické scéně České republiky, máme na co navazovat. Dokažme, že různě účelově založená hnutí  nemohou našim občanům nabídnout to, co naše strana. Česká strana sociálně demokratická.
 
 
Milan Šír – předseda OVV ČSSD Liberec
 
 
 
 
Seznam členů OVV ČSSD Liberec
 
Šír Milan – předseda
Kašpar Bohumil – místopředseda
Jeništa Pavel – místopředseda
Dušek Adam – místopředseda
Rubášová Helena – členka
Šimko Petr – člen
Stehlíková Iveta – členka
Hrubý Pavel – člen
Opočenský Tomáš – člen

 

 
 
 

Blogy