Otcovská dovolená je o krok blíže ke schválení

Vyzkoušet si, jak náročné je pečovat o novorozeně, vytvořit si s dítětem úzký vztah od nejútlejšího věku, pomoci partnerkám, ale také zjistit, že mateřská či rodičovská dovolená není v žádném případě dovolená v pravém slova smyslu.

To vše budou moci zjistit novopečení otcové, a to díky takzvané otcovské dovolené, kterou si tatínkové budou moci vybrat v prvních šesti týdnech po narození svého potomka. Pokud ji schválí Poslanecká sněmovna. Zatím prošla prvním čtením.

Jde o novou dávku ze systému nemocenského pojištění, díky které by otcové získali nárok na týdenní volno v práci, kterou by měli hrazenou stejně, jako je hrazená peněžitá pomoc v mateřství. Nárok na sedmidenní volno by získali jak zaměstnanci, tak podnikatelé, kteří si připlácejí nemocenské pojištění.

V současné době čeká návrh ministerstva práce a sociálních věcí projednání ve sněmovním výboru pro sociální politiku, konečné schválení by se mohl dočkat ještě letos na podzim s tím, že začít platit by novela mohla v průběhu příštího roku. 
Podle mě jde o nesmírně důležitý krok k tomu, aby si i otcové dokázali představit, co péče o novorozence obnáší. Věřím, že si mnoho z nich její náročnost uvědomí a období, kdy je žena na mateřské dovolené, přestane být v jejich očích vnímáno jako relaxační a pohodové, ale jako poměrně náročné a práce matky obdivuhodná.

V rámci Evropské unie měla doposud vůči otcům Česká republika v této oblasti poměrně silný dluh. Již celých 23 členských zemí z celkových 28 totiž takovou dávku otcům přiznává. Její výše bude činit sedmdesát procent vyměřovacího základu jejich výdělku. Nástup na otcovskou dovolenou bude možný v období šesti týdnů ode dne narození dítěte a týdenní otcovskou nebude možné přerušit.

 

Zdroj: www.lenkakadlecova.cz

Blogy