Poděkování zdravotníkům, občanům pak jistotu fungujících služeb

Není pochyb o tom, že se do zdravotnictví investuje mnohem méně peněz, než by bylo potřeba a vzniká tak rozpor mezi požadavkem a možnostmi.  Stárnutí obyvatel a proti tomu cena moderní medicíny, tento stav ještě rychleji prohlubují.  Rozpor mezi požadavky na zajištění kvalitní péče o občany a rychlostí navyšování peněz do zdravotnického sektoru odlišuje dvě koaliční strany  – ČSSD a hnutí ANO. Jako člověk z praxe ve zdravotnictví vím, že vnitřní rezervy jsou obecně vyčerpány, začínají se hroutit celé týmy zdravotníků, redukuje se péče a začínají se prodlužovat objednací doby. To, že zdravotnictví funguje, je dáno ohromným nasazením lékařů, sestřiček a dalších zdravotnických pracovníků. Děje se to často za cenu problémů při dodržování  předčasové práce, fyzického a psychického přetížení, někdy i s dopadem na zdraví a osobní život zdravotníků. Tyto problémy ale nevznikly ze dne na den, jsem přesvědčen, že jde o dědictví pravicových vlád z minulého období. Jejich cílem totiž bylo, udělat u nás zdravotnictví zvlášť pro bohaté, podpořit zisk pro majitele řetězců. Při řešení problémů našeho zdravotnictví, musí spojit síly silná vláda a kraje. Každý občan musí mít jistotu, že bude kvalitně ošetřen, ať bydlí u hranic nebo v Praze.

ČSSD podporuje zdravotníky slibem navýšení platu o 10 procent, ale také třeba finančními pobídkami pro vznik nových lékařských praxí v odlehlých lokalitách. Nejde jen o peníze, ale zlepšovat budeme i organizační podmínky pro práci zdravotníků, kteří jsou zavaleni ohromným množstvím administrativy. Z celého politického spektra, má ČSSD nejvyšší potenciál udržet vysokou kvalitu českého zdravotnictví. 

 

MUDr. Jan Mečl

Blogy