Proč by měl být převod majetku Sluníčka na kraj ještě pozastaven

Čt 28.dubna 2016

Dubnové jednání libereckého zastupitelstva má na programu vzájemný převod dvou příspěvkových organizací, Dětského centra Sluníčko a DDM Větrník, mezi Libereckým krajem a statutárním městem Liberec. Už na únorovém zastupitelstvu jsem poukazovala na slabiny této vzájemné výměny, mimo jiné i na to, že město přijde se Sluníčkem o nemalý nemovitý majetek. Především má ale směna trhliny v případě jeslí, které Sluníčko provozuje. 
 
 
Dosud městské jesle, jediné v Liberci, by měl podle této výměny v budoucnu provozovat Liberecký kraj. A město Liberec má na ně kraji přispívat dvěma miliony korun ročně. Jenže smyslem výměny je převést organizace na kraj nebo na město podle toho, jestli jejich služby více využívají spíš občané Liberce nebo Libereckého kraje. Tento důvod v případě městských jeslí neplatí, ty i po převodu na Liberecký kraj budou nadále sloužit jen občanům Liberce. Navíc hrozí, že kraj, kdyby se mu zachtělo, může někdy v budoucnu jesle zrušit. Proč by kraji záleželo na městských jeslích? Proto jsem navrhovala na únorovém jednání zastupitelů, aby byly jesle z převodu vyjmuty.
 
Nyní podle zatím neoficiálních prohlášení jak členů liberecké koalice, tak i vedení Libereckého kraje, začínají o převodu jeslí vedení měst a kraje pochybovat. Uvažují o tom, že by městské jesle z výměny vyčlenili, a jesle by tak zůstaly pod městem Liberec.
 
Uvidíme, jak se k problému postaví liberecká koalice na jednání zastupitelstva. Podle mého názoru by ještě neměl být tento převod organizací schválen. Koalice by udělala nejlépe, pokud by jej z programu stáhla, jesle z něj v zájmu občanů Liberce vyjmula, a na dalším jednání zastupitelů jej předložila znovu. Klub ČSSD v současném znění převod organizací určitě nepodpoří. 
 
 
Mgr. Martina Rosenbergová

Blogy