Seminář se zabýval šikanou na pracovišti

Několika různým způsobům psychického násilí byl věnován seminář „Šikana a jiné druhy psychického násilí na pracovišti“, který se uskutečnil v budově Krajského úřadu LK ve čtvrtek 22. září.

Seminář připravilo pro odbornou veřejnost Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje a záštitu nad ním převzala náměstkyně hejtmana pro sociální oblast Lenka Kadlecová.

Účastníci se například dozvěděli, co je mobbing, bossing, stalking, bullying, ale například také to, že termínem staffing označují odborníci psychický nátlak skupiny podřízených vůči jejich šéfovi, s jehož jmenováním nesouhlasí a snaží se jej zničit. „Všechny druhy šikany na pracovišti mají jedno společné. Jsou projevem vztahové patologie v daném kolektivu,“ vysvětlil přednášející Pavel Beňo. „Je zajímavé, že 80 procent lidí, kteří se cítí být v práci šikanováni, jsou ženy. A bohužel je podle statistik u soudu úspěšných jen 5 procent sporů, řešících psychické násilí na pracovišti,“ dodal.

Seminář přilákal na 80 zástupců profesí, kteří mívají s šikanou na pracovišti co do činění. Mezi účastníky byli zástupci Policie ČR, psychologové a pracovníci sociálních odborů měst Libereckého kraje. „Nejde o žádný ojedinělý jev. Jenomže lidé, kteří šikaně na pracovišti čelí, se obvykle bojí ozvat. Mají strach, že přijdou o práci. Proto raději psychické násilí mlčky snášejí, a jejich stres se stupňuje. To je špatně. Lidé by měli o problémech mluvit a vyhledat odbornou pomoc dřív, než v nich psychický nátlak vyvolá i třeba vážné zdravotní problémy,“ zdůraznila náměstkyně hejtmana Lenka Kadlecová.

Pavel Beňo vystudoval jednooborovou psychologii na FF UK v Praze, a poté ještě dokumentární režii na FAMU. Je zakladatelem společnosti Práce a vztahy, v roce 2015 spoluzaložil Antimobbingový klub (AMC) Praha. Vyučuje mobbing a bossing na UJAK v Praze, je autorem knih: „Můj šéf – můj nepřítel?“ (2003) a „ Šarmantní násilníci“ (2015).

Zdroj: KÚ LK

Blogy