Transformace pobytových služeb čeká i jablonecké centrum

Pá 11.prosince 2015

Celkem čtyřiadvacet klientek pobytového zařízení Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou by se mělo v budoucnu dočkat zcela nového způsobu bydlení a péče o ně. Stejně jako klientky z Mařenic se díky transformaci pobytových služeb přestěhují do nového.
 
„Osmnáct z nich najde příjemné zázemí ve zcela novém objektu, který vyroste v jablonecké ulici Erbanova na pozemku ve vlastnictví kraje. Dalších šest pak v bytech, které budou pronajaty pro nově vzniklou službu chráněného bydlení pro osoby se střední mírou podpory. Připomínám, že vizí takového zařízení je transformovat celou pobytovou sociální službu a umožnit uživatelům žít život
v běžných podmínkách bez náznaků ústavního prostředí,“
říká Lenka Kadlecová, náměstkyně hejtmana Libereckého kraje pro resort sociálních věcí.
 
Budova, kde jsou v současné době klientky ubytovány, byla postavena již v roce 1910 a neprošla prakticky žádnou větší modernizací. Objekt je sice udržován, nicméně s ohledem na potřebu respektování zákonných požadavků na ubytovací službu jej za tímto účelem není možné nadále užívat.
 
Transformace pobytových služeb je financována prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Rada kraje na svém zasedání 1. prosince 2015 schválila Transformační plán, který popisuje výchozí stav podpory pro uživatele pobytového zařízení ústavního typu a navrhuje nové zajištění služeb právě v komunitě jabloneckého Domova a Centra denních služeb.
 
 
Zdroj: KÚLK

Blogy