Úprava trestního řádu zpřístí tresty pro mladistvé

St 25.května 2016

Poslanci přišli s návrhem úpravy trestního řádu, které se týkají především postižitelnosti mladistvých. Nejvýraznější změnou by se mělo stát, že věková hranice pro stíhání za nejzávažnější trestné činy by se posunula z nynějších patnácti let na třináct. Týkalo by se to těch činů, za které dospělí dostávají výjimečné tresty.
 
 
A já s návrhem naprosto souhlasím. Ztotožňuji se s názorem předkladatelů, že třináctileté děti jsou již natolik rozumově vyspělé, že dokážou rozlišit, co se smí a co je zapovězeno. Konkrétně u násilných skutků. Děti na druhém stupni základních škol si přece jsou vědomy, že vraždit či znásilňovat není v pořádku.
 
 
Stejně tak souhlasím s tím, aby ve věkovém rozmezí patnáct až osmnáct let vzrostly sazby v nejzávažnějších případech z deseti až na patnáct let. Zatímco v posledních letech sazby rostly pro kategorii dospělých, u mladistvých se s nimi nehýbalo. Společně s další změnou, se kterou návrh počítá, a to že by se zveřejňoval pravomocný odsuzující rozsudek nad mladistvým, pokud soud uložil aspoň osm let, a to včetně jména a místa trvalého pobytu odsouzeného, by mohlo jít o výrazně více preventivně působící prvek.
 
 
Na druhou stranu zůstane zachována hranice věku pro možnost zahájení legálního sexuálního styku, a to je v pořádku. I když by někdo mohl namítnout, že když může být mladistvý zodpovědný za své jednání v oblasti trestných činů, je na něm, kdy začne sexuálně žít, já patnáctiletou hranici považuji především za ochranu těch mladších, kdy dřívější začátek může mít neblahý vliv na jejich budoucí psychický vývoj.
 
 
 
zdroj: www.lenkakadlecova.cz

Blogy