Úřady práce budou pomáhat lidem dostat se z ubytoven nejnižšího standardu

Út 19.dubna 2016

Ministerstvo práce a sociálních věcí přišlo s novelou části zákona o pomoci v hmotné nouzi, která se týká sociálního bydlení. Vláda schválila několik novinek, jimiž bojuje proti obchodu s chudobou, na níž parazitují především ziskuchtiví lidé, kteří vysávají z rozpočtu obrovské peníze. Za ty poskytují sociálně nejslabším ubytování mnohdy v silně nedůstojných podmínkách.
 
Novela se ale nezabývá jen přísnějšími podmínkami na čerpání, kdy například snižuje o deset procent nejvyšší možnou částku státem stanovených nákladů na bydlení na současných osmdesát procent, ale především také přichází s koncepčním řešením situace těch, kteří podporu k zaplacení nákladů na bydlení nejvíce potřebují.
 
 
Mimo jiné totiž určuje, že Úřad práce České republiky, jehož prostřednictvím jsou peníze na bydlení propláceny, bude vypracovávat s osobou bydlící v ubytovně motivační plán. V něm stanoví postupy a časový harmonogram plnění jednotlivých kritérií a opatření, kterých má být při řešení sociální a bytové problematiky osoby dosaženo tak, aby osoba v dlouhodobém horizontu získala bydlení a byla si jej schopna udržet. K tomu ji musí být poskytnuta potřebná součinnost ze strany úřadů obcí a Úřadu práce ČR, s čímž novela počítá.
 
 
A to si myslím, že je důležitý krok. Pracovat s lidmi a pomáhat jim celkově řešit jejich situaci, aby případný sešup na ubytovnu nejnižšího standardu pro ně nebyl konečnou stanicí, ale aby měli šanci vrátit se do normálního života. Dospělí na trh práce, děti s pravidelnou školní docházkou. Tak, aby se celé rodiny znovu zapojili do běžného koloběhu. 

Děti ve většině případů opakují vzory způsobu života, jaký praktikují jeho rodiče. Těžko lze očekávat, pokud dítě žije po celý svůj dosavadní život na ubytovně, že až dospěje, najde motivaci k pravidelné docházce do zaměstnání, ke slušnému výdělku a zajištění standardní existence pro sebe i svou rodinu. Drtivá většina z nich ani jiný život nezná, pouze přežívání na sociálních dávkách a nemá důvod zaběhnutou formu měnit. Měli bychom proto hledat možnosti, jak takovým rodinám pomáhat nejenom finančně, ale především motivačně. A tato novela zákona k tomu může, společně s dalšími opatřeními, která v práci s rodinami již existují nebo vzniknou, významným způsobem pomoci.

Blogy