Voda, voda, voděnka

Čt 18.srpna 2016

Jak kdosi řekl, příští války nebudou o ropu, potraviny, ale o to, co dnes považujeme za běžné – o vodu. Letos se naštěstí nepotvrdily zaručené jarní prognózy meteorologů, že bude suché léto, že to bude horší než loni. Zdá se, že se situace se spodní vodou lepší, ale pitná voda je vzácný dar a musíme si jí vážit. Velice mě však udivují názory pana ministra životního prostředí, že je nutné zdražit čerpání spodní vody. Při tom je chyba někde jinde. První a kardinální chybou byla jistá privatizace vodovodů a kanalizací. Když jsem v minulosti procestoval západní státy a navštívil jako zastupitel své partnery v těchto zemích jednou z jejich poznámek bylo, proč jsme toto klíčové odvětví privatizovali a podniky nezůstaly ve vlastnictví státu nebo obcí. Ale dost pláče nad rozlitým mlékem. 

 

Jsem přesvědčen, že dnes valná většina domácností vodou neplýtvá. Souvisí to s vybavením domácností vodoměry a také s dnes již dost vysokou cenou vody. Akciové společnosti, provozující vodovody a kanalizace jsou akcionáři a i zákonem předurčeny k tvorbě zisku. Ve také všeobecně známo, že je značný únik vody z vodovodní soustavy.
 
 
Pane ministře. Zdražením spodní vody nic pozitivního nedosáhnete. Nechte raději zpracovat analýzu jaké jsou ztráty vody při cestě z vodárny ke konečnému uživateli, jak jednotlivé vodárenské podniky modernizují své rozvody a tím snižují ztráty. V neposlední řadě bychom také přivítali souhrnnou zprávu, jakých zisků ročně vodárenské podniky u nás dosahují. Také bych se Vás pane ministře životního prostředí rád zeptal, jak ministerstvo podporuje vznik pokrokových technologií sloužících k šetření s pitnou vodou. Předem děkuji za odpověď.
 
 
Milan Šír

 

 
 
 

Blogy