Výběr nových autobusových dopravců pro Liberecký kraj v 5 bodech

Út 21.srpna 2012

VÝBĚR NOVÝCH AUTOBUSOVÝCH DOPRAVCŮ V 5 BODECH

1. PROČ MUSÍ KRAJ VYBRAT NOVÉ AUTOBUSOVÉ DOPRAVCE?

Evropská legislativa klade velký důraz na posilování konkurenčního prostředí ve veřejné autobusové dopravě a již několik let platí Nařízení, které se promítlo i do české legislativy. Staré smlouvy s autobusovými dopravci končí rokem 2014, je tedy nejvyšší čas vybrat dopravce na další období a vytvořit nový systém smluvních vztahů s nimi.

2. PROČ VYPSAL KRAJ VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ JIŽ NYNÍ, KDYŽ MAJÍ NOVÉ SMLOUVY PLATIT AŽ ZA 2 ROKY?

Celý proces zadání je velmi komplikovaný – přece jen se jedná o dlouhodobý kontrakt a spoustu peněz z veřejných zdrojů. Je běžné, že již v průběhu lhůty pro podání nabídek podávají zájemci námitky, a především po výběru vítězných uchazečů budou s velkou pravděpodobností následovat odvolání od neúspěšných uchazečů. S tím je nutné počítat. A i vítězní uchazeči musí mít dostatek času se na plnění zakázky připravit. Není nic horšího, a již se to v jednom kraji stalo, když je vítězný uchazeč potvrzen ÚOHSem jen pár měsíců před plněním. Rozběh je pak velmi hektický a většinou ho odskáče cestující.

3. NEJSOU KVALIFIKAČNÍ KRITÉRIA PŘÍLIŠ TVRDÁ?

Veřejná doprava hraje v životě převážné části obyvatel Libereckého kraje i občanů v kraji studujících a pracujících velmi důležitou roli. Nesmí se stát, že dojde k zásadnímu výpadku služby, tím by byl ohrožen běžný život občanů. Stačí si vzpomenout, jaké problémy přinesly například stávky ČD. Proto se Liberecký kraj snaží již v průběhu zadání eliminovat riziko, že se vítěznými uchazeči stanou dopravci sice s nejvýhodnější nabídkou, kteří ale nezvládnou dostát svým závazkům z jakýchkoliv důvodů. Proto má kraj přísné požadavky na management i na personální obsazení dopravců, na zajištění parkovacích ploch, na velikost dopravce ve formě dlouhodobě poskytovaných dopravních služeb obdobné velikosti. Zadávací dokumentaci si vyzvedlo 27 subjektů (nyní poskytují služby 3 dopravci), je tedy zřejmé, že o veřejnou zakázku usilují i dopravci, kteří zatím v našem kraji nepůsobí.

4. LZE OČEKÁVAT VÝZNAMNÝ NÁRŮST KVALITY VOZOVÉ PARKU, STEJNĚ JAKO TOMU BYLO U ŽELEZNICE?

Zatímco vlaky v Libereckém kraji ještě nedávno pamatovaly sedmdesátá léta a nová vozidla Jizerskohorské železnice či Trilexu znamenala generační skok, u autobusů toto očekávat nelze. Již nyní je vozový park na velmi slušné úrovni. Proto jsou požadavky kraje zaměřeny spíše na ekologii, bezpečnost a zvýšení komfortu pro lidi s omezením (vysoké procento nízkopodlažních vozidel usnadňujících nástup hendikepovaným, starším lidem či maminkám s kočárky, tlačítka pro výstup dosažitelná i pro školní děti). Je ale nutné zdůraznit, že samotný požadavek na průměrné šestileté stáří vozového parku a nejstarší vozidlo ne více než 12 let je sám o sobě požadavek zaručující nárůst kvality.

5. O JAKÉM OBJEMU PENĚZ SE V SOUVISLOSTI S TOUTO ZAKÁZKOU JEDNÁ?

Dopravci nabídnou cenu, která je aritmetickým součinem stávajícího počtu km s rezervou 20% a jimi stanovenou cenu dopravního výkonu za 1 km. To vše vynásobeno 10 lety. Proto se nyní mluví o 4miliardovém kontraktu. Ale pozor! Autobusy nebudou jezdit prázdné, budou vykazovat tržby. Od nákladové ceny se tedy odečtou vybrané tržby od cestujících, které jsou dlouhodobě ve výši přibližně 1/3 nákladů. Výši tržeb ovlivňuje především to, jak je veřejná doprava organizována (jak na sebe navazují jízdní řády, zdali vyhovují poptávce cestujících), jaké jsou ekonomické možnosti rozpočtu kraje atd. Ačkoliv tržby může ovlivnit i dopravce kvalitou poskytovaných služeb, chce si Liberecký kraj ponechat možnost plně řídit dopravní obslužnost kraje.

Celkový požadavek na rozpočet Libereckého kraje lze se při stávajícím počtu najetých km a odhadované ceně uchazečů na jednotlivé oblasti odhaduje na cca 240 mil. Kč ročně, což je srovnatelná částka se stávajícími náklady. Cenové nabídky však budou teprve podány, proto je nyní zcela předčasné hovořit o výši kontraktu.

Martin Sepp, náměstek hejtmana Libereckého kraje pro dopravu

Blogy