Zdravotnictví nejsou jen nemocnice

St 24.srpna 2016

Krajské zdravotnictví zahrnuje nejen nemocnice a záchranku, ale také síť primární péče a ambulantních specialistů. Oddělený přístup k jednotlivým segmentům není možný. Celý systém musí úzce spolupracovat k zajištění služeb pro občany. Doposud se v našem kraji řešily jen nemocnice, kam se z rozpočtů sypaly peníze do „betonu“ a přístrojového vybavení. Je mi líto, že se v posledních letech málo myslelo na lidi, kteří ve zdravotnictví pracují. Výsledkem je závažný nedostatek lékařů, sester a dalších zdravotníků v některých oborech.  Základem kvalitního zdravotnictví jeale na prvním místě péče o pacienty, kterou vykonávají lékaři první linie – praktici pro dospělé a pro děti. Budeme-li jich mít dostatek a dojde-li k navázání užších vztahů těchto lékařů s lékaři v nemocnicích, bude možné pacienty léčit rychleji, lépe a především doma. Praktici nám však pomalu stárnou a náhrada není dostatečná. Ministerstvo zdravotnictví v gesci ČSSD začalo tuto složitou situaci řešit. Pro nové praxe v menších obcích jsou poskytovány finanční pobídky. Ještě horší situace je v oblasti pediatrické péče, kde při hledání lékaře mohou mít rodiče značné problémy. A právě vedení kraje musí mít přehled o potřebě obsazení těchto lékařských míst a s předstihem hledat mladé, nadějné lékaře. Tento úkol nemocnice přebrat nemohou.
 
Ambulantní péči částečně poskytují zdravotnické řetězce, zaměřené vícena zisk, než spokojeného pacienta. Důležitou a neprávem opomíjenou skupinou jsou také ambulantní specialisté. Jejich nedostatek je dlouhodobý a ambulance v nemocnicích ho značně pociťují. Upozornit musím i na fakt, že do privátního sektoru odcházejí lékaři z nemocnic, kde pak většinou citelně chybí, protože často jde o neřízený proces. Podpora spolupráce lékařů z nemocnice a mimo ni je výhrou hlavněpro pacienty. Úkoly preventivní medicíny vykonávají především lékaři prvního styku a jak zdravotní pojišťovny, tak ČSSD si uvědomují, že je potřeba prevenci více podpořit. Pro náš kraj jsme pečlivě připravili program k zajištění dostupné a kvalitní péče pro všechny občany. Problematiku totiž dobře známe a víme jak dál.
 
MUDr. Jan Mečl - člen Výboru zdravotnictví Zastupitelstva Libereckého kraje a zastupitel SML za ČSSD

Blogy