Změny školského zákona vítám

St 23.března 2016

Povinná maturita z matematiky, jednotné přijímací zkoušky na střední školy a povinná docházka do mateřské školy poslední rok před nástupem do základní školy. To jsou změny, které přináší novela školského zákona, kterou schválili poslanci.
 
 
A změny jsou to veskrze pozitivní, které stanoví potřebný řád do poněkud rozvolněného školství, kdy se úroveň získaného vzdělání z jednotlivých škol může lišit.
 
 
I když malou poznámku bych měla k povinné maturitě z matematiky. Matematika bezesporu patří ke středoškolskému vzdělání, ale nejsem přesvědčena o tom, že by nutně musely být znalosti z ní prověřovány formou maturity. Už dnes, kdy si ji jako jeden z předmětů volí studenti dobrovolně, jich spousta z nich propadá, a třeba i na druhý pokus. A to můžeme předpokládat, že si ji vybírají studenti, kteří k ní mají vlohy. Já, která jsem čistě humanitně založená, si sama sebe neumím představit, jak bych u maturity z matematiky uspěla. Nebo spíš umím – horko těžko. Ostatně z mého pohledu ke středoškolskému vzdělání v dnešní době patří i patřičná vybavenost znalostmi cizího jazyka. Pak by mi přišlo fér, aby se i zkouška z cizího jazyka stala povinnou.
 
 
Jednoznačné ano však říkám jednotným přijímacím zkouškám na střední školy. Vnímám to jako jeden z prvních kroků k tomu, aby se vrátila doba, kdy na střední školy vstupují žáci, kteří tam patří. Nebudeme si nic nalhávat, dnes na nich studují i tací, kteří by s ohledem na své předpoklady měli být spíše na učňovských oborech. Měl by ustoupit trend, kdy každý musí mít maturitu. Je potřeba vrátit středoškolskému vzdělání prestiž, a vnímat jej jako vyšší stupeň vzdělání, nikoliv jako automatický a běžný. A stejně tak je potřeba vrátit prestiž učňovským oborům – obecně nám mizí rukodělní odborníci, sehnat dnes dobrého řemeslníka je um, a bude hůř, pokud s tím nezačneme něco dělat. Zatraktivňovat učňovské obory se příliš nedaří, vydejme se tedy cestou řízené selekce podle schopností. A to není nic pejorativního. Naopak, zruční mladí lidé mají velkou budoucnost, ústupem zájmu o učňovské obory v posledních letech se jim otevřel velký trh, který po nich hladoví. A je v jejich zájmu, aby se té šance chopili. Měli by využít svých schopností, které mnohdy studijním typům chybí. Tady bych apelovala i na rodiče, kteří mnohdy lpí na vzdělání svých ratolestí s maturitou, aby popřemýšleli o jejich uplatnitelnosti na trhu práce. A pokud nejsou sto objektivně šance dětí a jejich možnosti posoudit, nechť tedy přijdou na řadu jednotné přijímací zkoušky na střední školy, které žáky se studijními předpoklady a naopak se schopnostmi vykonávat řemeslo vytřídí.
 
 
Velmi dobře vnímám také povinný rok docházky do mateřské školy. Ten má obrovský význam pro vývoj dítěte, rozvoj jeho schopností. Děti, které absolvují alespoň jeden rok ve školce, mají jednodušší vstup do první třídy, která je nesmírně důležitá pro jejich život. Pro dítě nepřivyklé režimu, neadaptované na dětský kolektiv a bez základních znalostí, které nabude právě ve školce, může být nástup do školy doslova šokem, který může negativně zapůsobit na jeho přístup ke škole. A od toho se pak mohou odvíjet potíže, které jej budou provázet nejenom během školních let, ale přenést se následně i do dalšího života.
 
 
Mgr. Lenka Kadlecová

Blogy